Kan JavaScript gi bestemor en bedre alderdom?

Norge står foran en eldrebølge som krever at vi bruker ressursene våre mer effektivt. Vi tror at teknologi er løsningen – i eldreomsorgen, men også på andre områder innenfor helsesektoren.

Digitale løsninger kan skape mer trygghet – for pasient, familie og helsearbeidere. Smart bruk av teknologi, automatisering og analysering kan redusere feilmedisinering, samt bedre samarbeid mellom pasient, pårørende og det offentlige. Derfor søker vi nå etter systemutviklere.

Har du lyst til å hjelpe oss å skape fremtidens helseløsninger for innbyggerne?

Søk i dag!
.NET/C# Python Java SQL BPEL/BPNM Node.js .NET/C# Python Java SQL BPEL/BPNM Node.js
Javascript REST GraphQL AngularJS Bootstrap HTML5 CSS React Javascript REST GraphQL AngularJS Bootstrap HTML5 CSS React
Azure Mulesoft IBM Integration Bus AWS SOA GIS SOA Azure Mulesoft IBM Integration Bus AWS SOA GIS SOA
Bli med å kode landet

Kontakt oss

Vi søker alle typer utviklere, både deg som er nyutdannet og deg som har flere års arbeidserfaring.

Ta kontakt for en uformell samtale eller legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Ken Roar Riis

Ken Roar Riis

Leder digital solutions,
SNC-Lavalin Atkins