Kan Python gjøre det
bedre å bo i byen?

Smarte løsninger vil gjøre det enklere å bo og bevege seg i byen. Vi skal forenkle, fornye og forbedre arbeidsprosesser og tjenester i kommunen – med innbyggerne i sentrum.

Det handler om å ta i bruk tingenes internett, og tilhørende sensorer for å digitalisere bygningsmassen. Det betyr også at vi bygger digitale tvillinger som gjør det enklere å få oversikt over komplekse systemer, og utvikler smartere hus, kontorbygg og offentlige plasser der innbyggerne ferdes. I tillegg skaper vi nye mobilitetsløsninger som gjør det enklere å reise mellom hjem og jobb.

Har du lyst til å være med å skape fremtidens by? Nå søker vi flere integrasjonskonsulenter og utviklere.

Søk i dag!
.NET/C# Python Java SQL BPEL/BPNM Node.js .NET/C# Python Java SQL BPEL/BPNM Node.js
Javascript REST GraphQL AngularJS Bootstrap HTML5 CSS React Javascript REST GraphQL AngularJS Bootstrap HTML5 CSS React
Azure Mulesoft IBM Integration Bus AWS SOA GIS SOA Azure Mulesoft IBM Integration Bus AWS SOA GIS SOA
Bli med å kode landet

Kontakt oss

Vi søker alle typer utviklere, både deg som er nyutdannet og deg som har flere års arbeidserfaring.

Ta kontakt for en uformell samtale eller legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Ken Roar Riis

Ken Roar Riis

Leder digital solutions,
SNC-Lavalin Atkins